کارت خرید

هاست دانلود آلمان

هاست دانلود پلان DH-۱ (20GB)
1,500,000 ریال
ماهانه
 • 20 گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NVME هارد
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود addon دامنه
سفارش دهید
هاست دانلود پلان DH-۲ (50GB)
3,000,000 ریال
ماهانه
 • ۵۰ گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NVME هارد
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود addon دامنه
سفارش دهید
هاست دانلود پلان DH-۳ (200GB)
5,000,000 ریال
ماهانه
 • ۲۰۰ گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NVME هارد
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود addon دامنه
سفارش دهید