کارت خرید

هاست وردپرسNVME

سرور اصلی هاست وردپرس دارایه سپیو AMD Ryzen 9 3900 24-Core 3100.000 MHz با رام 128GB DDR4 و هارد SSD NVME DATACENTERI هستند

هاست وردپرس پلان - WPH-10
1,200,000 ریال
ماهانه
 • 2 گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • NVMe هارد
 • CPANEL کنترل پنل
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • دو گیگ رام
 • 3.8GHZ سپیو
 • 5.6تا 8.2 نسخه پی اچ پی
 • HETZNER موقعیت سرور
 • 20MB l/O
 • نامحدود پارک دامنه
سفارش دهید
هاست وردپرس پلان WPH -20
1,500,000 ریال
ماهانه
 • 3 گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • NVMe هارد
 • CPANEL کنترل پنل
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • دو گیگ رام
 • 3.8GHZ سپیو
 • 5.6تا 8.2 نسخه پی اچ پی
 • HETZNER موقعیت سرور
 • 20MB l/O
 • نامحدود پارک دامنه
سفارش دهید
هاست وردپرس پلان WPH -30
1,800,000 ریال
ماهانه
 • 5گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • NVMe هارد
 • CPANEL کنترل پنل
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • دو گیگ رام
 • 3.8GHZ سپیو
 • 5.6تا 8.2 نسخه پی اچ پی
 • HETZNER موقعیت سرور
 • 20MB l/O
 • نامحدود پارک دامنه
سفارش دهید
هاست وردپرس پلان - WPH-40
2,500,000 ریال
ماهانه
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • NVME هارد
 • چهار گیگ رام
 • 3.8GHZ سپیو
 • CPANEL  کنترل پنل
 • 50MB i/o
 • 5.6تا 8.2 نسخه پی اچ پی 
 • آلمان hetzner موقعیت سرور
 • Litespeed وب سرور
 • کلودلینوکس سیستم عامل
 • روزانه بکاپ گیری
 • نامحدود پارک دامنه
سفارش دهید
هاست وردپرس پلان - WPH-50
2,890,000 ریال
ماهانه
 • 15 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • NVME هارد
 • چهار گیگ رام
 • 3.8GHZ سپیو
 • CPANEL  کنترل پنل
 • 50MB i/o
 • 5.6تا 8.2 نسخه پی اچ پی 
 • آلمان hetzner موقعیت سرور
 • Litespeed وب سرور
 • کلودلینوکس سیستم عامل
 • روزانه بکاپ گیری
 • نامحدود پارک دامنه
سفارش دهید