سرور ابری دیتاسنتر Hetzner

کرک،اسکن،اتک،اجرای اسکریپت فیشینگ بر روی این سرور ها ممنوع میباشد!( قیمت ها به صورت روزانه اپدیت میشوند )

سرور ابری دیتاسنتر Hetzner

کرک،اسکن،اتک،اجرای اسکریپت فیشینگ بر روی این سرور ها ممنوع میباشد!( قیمت ها به صورت روزانه اپدیت میشوند )

سرور مجازی آلمان Cx11
 • CPU 1intel پردازنده
 • 2 GB حافظه رم
 • 20 GB SSD NVMe هارد
 • 10 گیگ پورت
 • فوری پس از پرداخت تحویل
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • آلمان، فنلاند لوکیشن
 • 20TB ترافیک
سرور مجازی آلمان CPX11
 • CPU 2AMD پردازنده
 • 2 GB حافظه رم
 • 40 GB SSD NVMe هارد
 • 10 گیگ پورت
 • فوری پس از پرداخت تحویل
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • آلمان، فنلاند و آمریکا لوکیشن
 • 20TB ترافیک
سرور مجازی آلمان CX21
 • CPU 2intel پردازنده
 • 4 GB حافظه رم
 • 40 GB SSD NVMe هارد
 • 10 گیگ پورت
 • فوری پس از پرداخت تحویل
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • آلمان، فنلاند و آمریکا لوکیشن
 • 20TB ترافیک
سرور مجازی آلمانCPX21
 • CPU 3AMD پردازنده
 • 4 GB حافظه رم
 • 80 GB SSD NVMe هارد
 • 10 گیگ پورت
 • فوری پس از پرداخت تحویل
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • آلمان، فنلاند و آمریکا لوکیشن
 • 20TB ترافیک
سرور مجازی آلمان CX31
 • CPU 2intel پردازنده
 • 8 GB حافظه رم
 • 80 GB SSD NVMe هارد
 • 10 گیگ پورت
 • فوری پس از پرداخت تحویل
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • آلمان، فنلاند و آمریکا لوکیشن
 • 20TB ترافیک
سرور مجازی آلمان CPX31
 • CPU 4AMD پردازنده
 • 8 GB حافظه رم
 • 160 GB SSD NVMe هارد
 • 10 گیگ پورت
 • فوری پس از پرداخت تحویل
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • آلمان، فنلاند و آمریکا لوکیشن
 • 20TB ترافیک
سرور مجازی آلمان CX41
 • CPU 4intel پردازنده
 • 16 GB حافظه رم
 • 160 GB SSD NVMe هارد
 • 10 گیگ پورت
 • فوری پس از پرداخت تحویل
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • آلمان، فنلاند و آمریکا لوکیشن
 • 20TB ترافیک
سرور مجازی آلمان CPX41
 • CPU 8AMD پردازنده
 • 16 GB حافظه رم
 • 240 GB SSD NVMe هارد
 • 10 گیگ پورت
 • فوری پس از پرداخت تحویل
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • آلمان، فنلاند و آمریکا لوکیشن
 • 20TB ترافیک
شروع از
18,900,000 ریال
ماهانه
4,900,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید