سرور مجازی آلمان Cx11

Desde
3,250,000 ریال
Mensual + 2,600,000 Cost d'instal · lació
 • پردازنده CPU 1intel
 • حافظه رم 2 GB
 • هارد 20 GB SSD NVMe
 • پورت 10 گیگ
 • تحویل فوری پس از پرداخت
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • لوکیشن آلمان، فنلاند
 • ترافیک 20TB

سرور مجازی آلمان CPX11

Desde
3,900,000 ریال
Mensual + 2,600,000 Cost d'instal · lació
 • پردازنده CPU 2AMD
 • حافظه رم 2 GB
 • هارد 40 GB SSD NVMe
 • پورت 10 گیگ
 • تحویل فوری پس از پرداخت
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • لوکیشن آلمان، فنلاند و آمریکا
 • ترافیک 20TB

سرور مجازی آلمان CX21

Desde
4,550,000 ریال
Mensual + 2,600,000 Cost d'instal · lació
 • پردازنده CPU 2intel
 • حافظه رم 4 GB
 • هارد 40 GB SSD NVMe
 • پورت 10 گیگ
 • تحویل فوری پس از پرداخت
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • لوکیشن آلمان، فنلاند و آمریکا
 • ترافیک 20TB

سرور مجازی آلمانCPX21

Desde
5,850,000 ریال
Mensual + 2,600,000 Cost d'instal · lació
 • پردازنده CPU 3AMD
 • حافظه رم 4 GB
 • هارد 80 GB SSD NVMe
 • پورت 10 گیگ
 • تحویل فوری پس از پرداخت
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • لوکیشن آلمان، فنلاند و آمریکا
 • ترافیک 20TB

سرور مجازی آلمان CX31

Desde
7,150,000 ریال
Mensual + 2,600,000 Cost d'instal · lació
 • پردازنده CPU 2intel
 • حافظه رم 8 GB
 • هارد 80 GB SSD NVMe
 • پورت 10 گیگ
 • تحویل فوری پس از پرداخت
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • لوکیشن آلمان، فنلاند و آمریکا
 • ترافیک 20TB

سرور مجازی آلمان CPX31

Desde
9,750,000 ریال
Mensual + 4,550,000 Cost d'instal · lació
 • پردازنده CPU 4AMD
 • حافظه رم 8 GB
 • هارد 160 GB SSD NVMe
 • پورت 10 گیگ
 • تحویل فوری پس از پرداخت
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • لوکیشن آلمان، فنلاند و آمریکا
 • ترافیک 20TB

سرور مجازی آلمان CX41

Desde
12,350,000 ریال
Mensual + 4,550,000 Cost d'instal · lació
 • پردازنده CPU 4intel
 • حافظه رم 16 GB
 • هارد 160 GB SSD NVMe
 • پورت 10 گیگ
 • تحویل فوری پس از پرداخت
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • لوکیشن آلمان، فنلاند و آمریکا
 • ترافیک 20TB

سرور مجازی آلمان CPX41

Desde
17,550,000 ریال
Mensual + 4,550,000 Cost d'instal · lació
 • پردازنده CPU 8AMD
 • حافظه رم 16 GB
 • هارد 240 GB SSD NVMe
 • پورت 10 گیگ
 • تحویل فوری پس از پرداخت
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • لوکیشن آلمان، فنلاند و آمریکا
 • ترافیک 20TB