هاست لینوکس آلمان

هاست سی پنل آلمان پلن 1

1گیگ فضای هاست
هارد SSD NVME
منابع 1 GB
100CPU (یک هسته )
وب سرور لایت اسپید
پارک دامنه نامحدود
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر آلمان hetzner
گواهینامه SSL رایگان
•کنترل پنل cpanel
بک آپ گیری 2 بار در هفته

هاست سی پنل آلمان پلن 2

2گیگ فضای هاست
هارد SSD NVME
منابع 1 GB
100CPU (یک هسته )
وب سرور لایت اسپید
پارک دامنه نامحدود
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر آلمان hetzner
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل cpanel
بک آپ گیری 2 بار در هفته

هاست سی پنل آلمان پلن 3

5گیگ فضای هاست
هارد SSD NVME
100 CPU (یک هسته )
منابع 2GB
وب سرور لایت اسپید
پارک دامنه نامحدود
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر آلمان hetzner
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل cpanel
بک آپ گیری 2 بار در هفته

هاست سی پنل آلمان پلن 4

10گیگ فضای هاست
هارد SSD NVME
100 CPU (یک هسته )
منابع 2.5GB
وب سرور لایت اسپید
پارک دامنه نامحدود
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر آلمان hetzner
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل cpanel
بک آپ گیری 2 بار در هفته

هاست سی پنل آلمان پلن 5

12گیگ فضای هاست
هارد SSD NVME
100 CPU (یک هسته )
منابع 3GB
وب سرور لایت اسپید
پارک دامنه نامحدود
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر آلمان hetzner
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل cpanel
بک آپ گیری 2 بار در هفته

هاست سی پنل آلمان پلن 6

15گیگ فضای هاست
هارد SSD NVME
2x100 CPU (دو هسته )
منابع 4GB
وب سرور لایت اسپید
پارک دامنه نامحدود
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر آلمان hetzner
گواهینامه SSL رایگان
کنترل پنل cpanel
بک آپ گیری 2 بار در هفته