هاست لینوکس خارج (cpanel)

هاست لینوکس خارج پلان - VIP1
 • ۱ گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • NVMe هارد
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • ۱GB RAM
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود addon دامنه
هاست لینوکس خارج پلان - VIP2
 • ۲گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • NVMe هارد
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • ۱GB RAM
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود addon دامنه
هاست لینوکس خارج پلان - VIP3
 • ۵ گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • NVMe هارد
 • LiteSpeed وبسرور
 • SSL رایگان گواهی
 • ۲GB RAM
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • نامحدود addon دامنه