سرور DELL

باتوجه به اعلام دیتاسنتر هتزنر سرورای دل زمان تحویلی تقریبا 3تا 4روز است

سرور DELL

باتوجه به اعلام دیتاسنتر هتزنر سرورای دل زمان تحویلی تقریبا 3تا 4روز است

Dell PowerEdge™ R640 DX152

Dual Intel® Xeon® SP Silver 10-Core
64 GB DDR4 ECC RAM
Dell PERC H730P 10 Port SAS/SATA 12 Gbit/s RAID
Redundant power supply
1 Gbit/s bandwidth

شروع از
174,999,997 ریال
ماهانه
70,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
مدل Dell PowerEdge™ R6615 DX182

AMD EPYC® 9454P 48-Core "Genoa" (Zen4)
128 GB DDR5 ECC RAM
Dell PERC11 H755, 10-Port SATA, 6 Gbit/s RAID
Redundant power supply
1 Gbit/s bandwidth

شروع از
251,999,997 ریال
ماهانه
63,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
مدل Dell PowerEdge™ R660 DX293

2x Intel® Xeon® Gold 6438Y+ 32-Core "Sapphire Rapids"
64 GB DDR5 ECC RAM
Dell PERC11 H755, 10-Port SATA, 6 Gbit/s RAID
Redundant power supply
1 Gbit/s bandwidth

شروع از
272,999,997 ریال
ماهانه
63,000,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید